Vilkor

Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagande om bokad plats.

Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat CS Dansstudio om din avbokning.

2 Ångerveckor Utöver vad lagen kräver, har du även 2 Ångerveckor.

2 Ångerveckor innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under kursens två första kurstillfällen ångra dig. Avbokning enligt 2 Ångerveckor skall meddelas till CS Dansstudio via mejl : info@csdansstudio.se, senast innan 3:e tillfället på kursen.

Vid avbokning enligt 2 Ångerveckor sker återbetalning med ett avdrag på 500:-. För den plats man bokat och för dem två första danstillfällen.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Utöver vad som ingår i Ångerrätt och 2 Ångerveckor, är avbokning av pågående termin inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort , eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver CS Dansstudio, få se läkarintyg eller flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande under terminen p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddelas CS Dansstudio.

Läkarintyg skall vara CS Dansstudio tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat CS Dansstudio.

Avbokning och Återbetalning
När du gör en avbokning upphör ditt avtal med CS Dansstudio att gälla. Avbokning mejlas till: info@csdansstudio.se

Obetald faktura gäller inte som avanmälning. När man får sitt antagningsbesked, för nästkommande dansperiod, måste man antigen avboka eller bekräfta sin plats.

Är du förhindrad att mejla kan du även ringa på 0708-890304, då kommer du direkt till Charlotte Sinclair

Ange dina personuppgifter och vilken danskurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalningen skall ske. CS Dansstudio återbetalar den avgift du har rätt till snarast.